Factor360

System do obsługi faktoringu Factor360. Zarządzaj, automatyzuj i monitoruj cykl życia należności.

Pomagamy wydobywać potencjał firm
Moduł giełdy faktur

Uruchomiliśmy moduł giełdy faktur, aby firmy o podobnym potencjale mogły wspierać się wzajemnie i wspólnie finansować należności.

hello world

Giełda Faktur dla Factor 360

 • Zachowanie płynności finansowej to niezmiernie ważny element leżący u podstaw każdego sprawnie funkcjonującego biznesu. Nie mniej ważne jest utrzymywanie dobrych stosunków z biznesowymi partnerami, którzy prowadzą działania w tym samym sektorze gospodarczym.

  Zadaniem stworzonej przez nas platformy Giełda Faktur jest umożliwienie nawiązywania współpracy pomiędzy funkcjonującymi na rynku faktoringowym i pożyczkowym firmami i wsparcie ich działań w budowaniu długotrwałych relacji biznesowych.

Jest to pierwszy marketplace dla firm faktoringowych, pożyczkowych, podmiotów z branży finansowej, inwestorów prywatnych, mający budować branżową społeczność celem:
 • współfinansowania faktur w ramach faktoringu, umów pożyczek
 • dostarczanie know-how biznesowego i wymiana dobrych praktyk
 • udowanie pozabankowego sektora finansowego

Dla kogo Giełda Faktur

Giełda Faktur dla programu Factor360 to nowoczesne narzędzie online, umożliwiające przekazywanie wykupionych przez firmę wierzytelności kolejnym podmiotom chcącym wykorzystać pojawiające się w ich strukturach finansowych nadwyżki kapitału. Z możliwości tej mogą korzystać nie tylko zajmujące najwyższe pozycje w rankingach przedsiębiorstwa. Aktywny udział w procesie finansowania należności umożliwiamy również inwestorom prywatnym.

Oferowane przez nas rozwiązanie to szybki i skuteczny sposób na przeniesienie lub podzielenie odpowiedzialności za daną fakturę między inne specjalizujące się w faktoringu firmy.

Podzielenie należności pomiędzy współpracującymi z Giełdą Faktur partnerami może być konieczne w sytuacjach takich jak na przykład:
 • niemożność pełnego sfinansowania potrzeb Klienta jej przez firmę faktoringową, pożyczkową,
 • osiągnięcie własnych limitów finansowania, przy jednoczesnym posiadaniu dostępu do bazy klientów szukających finansowania. Korzystając z Giełdy można znaleźć branżowego partnera celem finansowania takich należności z pominięciem sektora bankowego

Chcesz z nami porozmawiać o Factor360?

Nasi konsultanci czekają aby udzielić Ci odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Jak funkcjonuje Giełda Faktur

Funkcjonowanie platformy oparto na modelu peer to peer, który sprzyja kształtowaniu kolejnych relacji biznesowych. Giełda Faktur wykorzystuje zjawisko popytu i podaży, przez co stanowi odpowiedź dla obecności na rynku zarówno podmiotów potrzebujących większego kapitału na finansowania wierzytelności w ramach prowadzonej działalności , jak i tych, które nadwyżkami kapitałowymi dysponują.

Takie podejście do zjawiska współfinansowania należności pozwoli na całkowite wykluczenie lub znaczne ograniczenie w procesie uczestnictwa przedstawiciela sektora bankowego, występującego dotychczas w roli pośrednika tego typu transakcji.

Giełda Faktur online

Nasza Giełda Faktur to innowacyjne spojrzenie na proces przekazywania wierzytelności do finansowania między kolejnymi podmiotami. Sama rejestracja na platformie jest całkowicie bezpłatna, a dostęp online gwarantuje pełen komfort jej użytkowania w dowolnym miejscu.

Giełda Faktur - dodatkowe korzyści

 • Pierwsze miejsce dla firm zajmujących się faktoringiem/pożyczkami/inwestorami spoza sektora bankowego
 • Tworzenie bazy firm z podobnego sektora i wymiana dobrych praktyk
 • Pozabankowe obieg finansowania faktur i przedsiębiorstw
 • Możliwość współfinansowania faktur/pożyczek

Nawet 6 miesięcy bezpłatnego dostępu!

 • Możliwość odpłatnego przekazania do finansowania faktur od własnego klienta, które nie mogą być sfinansowane przez firmę faktoringową, z uwagi na brak środków lub np. limity
 • Możliwość wewnętrznej współpracy zarejestrowanych na module giełdy faktoringowej Factor 360 podmiotów licencjobiorców w przypadku większych transakcji, czyli tzw. pożyczki kapitałowe pomiędzy firmami faktoringowymi
 • Bezpłatny dostęp do modułu giełdy przez 6 pierwszych miesięcy od chwili rejestracji na platformie